Obstarávanie vinohradníckeho traktora

Vážené obchodné spoločnosti,

v nadväznosti na náš záujem o zaobstaranie vinohradníckeho traktora s príslušenstvom, si Vás dovoľujeme osloviť vo veci získania cenovej ponuky.


Máme záujem o nákup nasledujúceho tovaru:

Vinohradníctky traktor s príslušenstvom, v počte 1 ks 

Základné požadované parametre:

Traktor:

výkon min. 50 kW

šírka max. 1,5 m

zadný vývodový hriadel 540, 1000 ot./min.

2 elektricky ovládané okruhy

6 rýchlospojok

vývod pre hydromotor + nízkotlaká vratka + 4 hydraulické okruhy + 2 elektrické zásuvky 8 Amp

Príslušenstvo:

mulčovač - šírka 1600 mm

diskové brány - 1600 mm

ťahaný postrekovač


Najneskorší termín dodania vyššie uvedeného tovaru: 15.05.2021

V prípade, ak je Vaša obchodná spoločnosť spôsobilá dodať vyššie špecifikovaný tovar v uvedenej lehote, dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie cenovej ponuky a detailnej špecifikácie predmetného tovaru najneskôr do dňa 30.11.2020, do 09:00 hod, a to na adresu: vinarstvokrmes@vinarstvokrmes.sk


Ďakujeme.