Aké sú naše vína?

V našom vinárstve považujeme za základ dobrého vína zdravé a kvalitné hrozno. Preto väčšinu roka strávime vo vinohrade, starostlivosťou o vinnú revu ako aj pôdu.
   Svet vín môžeme rozdeliť na naturálnu a modernú výrobu. Moderní vinári sa snažia produkovať vína tej istej kvality - chuti každý rok, na čo využívajú najnovšie vedecké poznatky, technológie a priemyselne vyrábané kvasinky. 
   Naturálni vinári, medzi ktorých sa radíme aj my, dodržiavajú prírodné procesy a vyžívajú tradičné postupy. Tieto vína sú viac ovplyvnené samotným hroznom a klimatickými podmienkami, čo sa odráža na výslednej kvalite vína v každom ročníku. 
   Pojem "naturálne víno" možno použiť na vína vyrobené tradičným spôsobom s minimálnym technologickým zásahom, pričom do vína sa nič nepridáva (s výnimkou síry) ani neodoberá.
   Naturálne vína využívajú spontánne kvasenie, kde proces premeny cukru na alkohol (tzv. fermentácia) zabezpečujú kvasinky, ktoré sa nachádzajú na šupkách hrozna a vytvárajú tzv. typický "terroir" kvality vína.
   Biele vína vyrábame lisovaním celých strapcov - bobuliek aj strapiny - v pneumatickom lise šetrnou metódou. Takto vylisovaný mušt ďalej neodkalujeme a v priebehu nasledujúcich 48h začne sám spontánne fermentovať. V prípade červených vín hrozno po zbere odstrapujeme a bobule sa nechávajú 7 až 12 dní nakvášať vo vinifikátoroch. Následným krokom je lisovanie tohto rmutu v pneumatickom lise. Keďže cukornatosť nášho hrozna pri zbere dosahuje hodnotu 21 až 26 °NM, fermentácia niekedy trvá aj 2 mesiace.    
   Fermentácia prebieha v 1090l tankoch a tento proces ovplyvňujeme len chladením pre udržanie ideálnej teploty - do procesu premeny hroznovej šťavy na víno nezasahujeme. Kvasinky si žijú svojím vlastným životom až do momentu, kedy buď spotrebujú všetok cukor alebo vyprodukujú také množstvo alkoholu, ktoré ich zabije a tým sa ukončí kvasenie. Následne, podľa rozhodnutia pivničného majstra, je víno prečerpané na oddelenie od hrubých kalov do nových tankov, kde vyzrievajú na jemných kvasniciach minimálne 6 mesiacov.
   Finálnou operáciou je fľaškovanie, ktoré prebieha bez filtrácie. Takto vyrobené vína majú potenciál vyzrievať vo fľaške ďalšie roky a sú vhodné na dlhodobú archiváciu. Pri práci s vínom v pivnici považujeme za najdôležitejšie udržiavať čistotu ako prevenciu pred nechcenými kvasnými procesmi, vďaka čomu nepoužívame žiadne chemické prípravky a čistotu používaného náradia a tankov zabezpečujeme horúcou parou s teplotou 160
°C.
   Výsledkom sú vína s označením prívlastkové, pričom každý prívlastok označuje hodnotu cukornatosti hrozna pri zbere. Prívlastok "neskorý zber" znamená cukornatosť pri zbere 21 až 22 
°NM, "výber z hrozna" má hodnotu cukornatosti pri zbere 23 až 25 °NM a "bobuľový výber" hodnotu 26 až 27 °NM.