Naša vízia

Dlhé roky sme pestovali vinič na našej záhrade a dorábali si pre vlastnú potrebu víno. Naše vína sa nám páčili - nikdy z nich nebolela hlava a vo vinohrade sme nikdy nepoužívali pesticídy ani umelá hnojivá. Naším snom bolo založenie vinárstva, ktoré by takéto víno vedelo dorábať aj vo väčšom množtve. Tým sme dospeli do stavu, kedy sme sa rozhodli pre výstavbu klasickej klenbovej pivnice na uskladnenie našej budúcej produkcie.

Začiatky

Ako záhradkári-vinári sme nemali dostatok informácií o povoleniach na vysádzanie väčších plôch. Keďže však obec Kráľová pri Senci nebola registrovaná ako vinohradnícky región, nebolo jednoduché takéto povolenie získať. Výsadbové práva  sa nám podarilo získať v roku 2016. Hneď na jar v roku 2017 sme vysadili náš prvý hektár vinohradu. O rok neskôr sa dostala aj naša obec Kráľová pri Senci medzi registrované vinohradnícke obce Malokrapatského vinohradníckeho regiónu.

Príprava pôdy

Akonáhle sme boli rozhodnutý vysádzať vinič, bolo potrebné pripraviť pôdu na jeho výsadbu. Do pôdy sme na jeseň v roku 2015 dali zapracovať 70 ton maštalného hnoja. V ďalšom roku sme na jar vysiali miešanku na zelené hnojenie, ktorú sme zaoraním zapracovali do pôdy. Na jeseň sa znovu zapracovalo 60 ton maštalného hnoja do pôdy. V novembri 2016 bola urobená hlboká rigolácia celého pozemku, aby sa prekyprila a prevzdušnila pôda do hĺbky 60 cm v mieste, kde v ďalšom roku sa budú zakoreňovať viničové štepy.


Výsadba

V máji 2017 bolo všetko pripravené na výsadbu 3600 kusov viniča. Výsadbu sme realizovali traktorom s GPS súradnicami, aby sme docielili čo najpresnejšie vysadenie. Napriek veľkému suchu v lete toho roku, sa vinič ujal s 99 percentnou úspešnosťou.


Starostlivosť o vinohrad

Základom našej starostlivosti o mladý vinohrad, je udržiavanie pôdy v stave čierneho úhoru, tzn. pravidelné kyprenie pôdy v medziradí aj v príkmennom páse na potlačenie rastu buriny. Výsledkom toho bolo, udržiavanie vlahy v pôde napriek suchám, ktoré sa každoročne opakovali. Takto udržiavaný vinohrad nám dáva veľké predpoklady dopestovať zdravé hrozno a vyrobiť víno, ktoré „sa dorobí samo“ - bez chemických prísad a umelých kvasiniek.

Spracovanie hrozna

Zber hrozna robíme len ručne. Biele hrozno sa čo najskôr dopraví do pneumatického lisu a spolu aj so strapinami sa priamo lisuje. Pri červenom hrozne sa najprv odeľujú bobule od strapiny na mlynkoodzrňovači. Následne 7-12 dní hrozno nakváša. Až následne ide aj červené hrozno do lisu, kde sa šetrne vylisuje.

Účasť na medzinárovnej
súťaži vín AWC Vienna v roku 2021

V roku 2021sme sa po prvý krát zúčastnili s našimi vína súťaže vín - a hneď sme si trúfli na tú najväčšiu, medzinárodnú - AWC Vienna. Tu sa nám podailo hneď uspieť  s našou Pálavou 2019 polosladkou a Pinot noir barrique 2019 - obe získali streborné medaily. Rizling rýnsky 2019 bol ocenený bronzovou medailou.

V roku 2023 sme sa medzinárodnej súťaže vín AWC Vienna zúčastnili opäť

V roku 2023 sme sa zaujímali, či naše vína majú potenciál na vyzrievanie a preto sme naše vína prihlásili opäť na súťaž. Potvrdila sa nám kvalita našich vín, pretože tak ako Pinot noir barrique 2019 tak aj Rizling rýnsky 2019 získal strebornú medailu. Prihlásili sme tiež Rizling rýnsky 2021, ktorý získal bronzovú medailu. Tešíme sa, že sa našim vínam takto darí aj na medzinárodnej scéne.